Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Болгарска грамматика
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Болгарска грамматика
Категории:      Български език
BookID:      31
Автори:      йеромонах Неофит Рилски
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Княжеско–Сербской типографии
Дата на публикуване:      1835
Брой страници:      212
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Неофит Рилски, йеромонах. Болгарска грамматика: Cега перво сочинена от Неофита П.П. сущаго из священия обители Рилския за употребление на славеноболгарските училища, а на свят издана от любородните предстоятели за болгарското просвещение г. братия Мустакови, жители букурещкия, с иждивението на общото новосоставлено в Габрово училище. Крагуевац, 1835.