Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Лични дела и спомени по възраждането на солунските братя и серски българи
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Лични дела и спомени по възраждането на солунските братя и серски българи
Категории:      Български език
BookID:      35
Автори:      Стефан Салгънджиев
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Печатница „Труд“ на П. Беловеждов
Дата на публикуване:      1906
Брой страници:      112
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Салгънджиев, Стефан. Лични дела и спомени по възраждането на солунските братя и серски българи, или 12-годишна жестока неравна борба с гръцката пропаганда. Пловдив, 1906.