Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Грамматiка или буквеница славенска
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Грамматiка или буквеница славенска
Категории:      Български език
BookID:      36
Автори:      Хр. К. Сичан-Николов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Книгопечатница-та на Д. Цанков и Б. Мирков
Дата на публикуване:      1858
Брой страници:      61
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Сичан-Николов, Христодул К. Грамматiка или буквеница славенска. Цариград–Галата, 1858.