Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Македония и нейните претенденти или Сърбия, Гърция и България за Македония
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Македония и нейните претенденти или Сърбия, Гърция и България за Македония
Категории:      Български език
BookID:      37
Автори:      Димитър А. Спиров
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Либерален клуб
Дата на публикуване:      1890
Брой страници:      68
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Спиров, Димитър А. Македония и нейните претенденти или Сърбия, Гърция и България за Македония. София, 1890.