Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Из новата история на българите в Турция
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Из новата история на българите в Турция
Категории:      Български език
BookID:      41
Автори:      Атанас Шопов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Търговска печатница
Дата на публикуване:      1895
Брой страници:      116
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Шопов, Атанас. Из новата история на българите в Турция. Пловдив, 1895.