Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази
Категории:      Български език
BookID:      565
Автори:      Панайот Маджаров
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“
Дата на публикуване:      2001
Брой страници:      309
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Маджаров, Панайот. Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази. София, 2001.