Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Графическата сегментация на текста в Асеманиевото евангелие
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Графическата сегментация на текста в Асеманиевото евангелие
Категории:      Български език
BookID:      566
Автори:      Елисавета Мусакова
ISBN-10(13):      N/A
Дата на публикуване:      2008
Брой страници:      391
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Мусакова, Елисавета. Графическата сегментация на текста в Асеманиевото евангелие. – Slovo, 56-57, 2008, с. 391-404.