Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Аромъне: етнографическо-филологическо-историческо издирване на тъй наречния народ македоно-ромъне или цинцаре
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Аромъне: етнографическо-филологическо-историческо издирване на тъй наречния народ македоно-ромъне или цинцаре
Категории:      Български език
BookID:      17
Автори:      Густав Вайганд
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      П. Хр. Генков
Дата на публикуване:      1899
Брой страници:      308
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Вайганд, Густав. Аромъне: етнографическо-филологическо-историческо  издирване на тъй наречния народ македоно-ромъне или цинцаре. Прев. от нем. Ср. Данов. Варна, 1899.