Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Спомен от Рилския манастир
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Спомен от Рилския манастир
Категории:      Български език
BookID:      26
Автори:      Любомир Милетич
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Стоян Атанасов и сие
Дата на публикуване:      1902
Брой страници:      72
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Милетич, Любомир. Спомен от Рилския манастир: Рилският манастир. Хрисовулът на Царя I Шишман от 1378 г. 21 септ. Най-старото житие на св. Ивана Рилски. Славянски ръкописи в библиотеката на Рилския манастир. София, 1902.