Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Старобългарска граматика
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Старобългарска граматика
Категории:      Български език
BookID:      584
Автори:      Никола Попов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      д-р Едуард Грегр
Дата на публикуване:      1883
Брой страници:      72
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Попов, Никола. Старобългарска граматика: сборник образци за четение, разбор и превод (учебник за средни училища). Прага, 1883.