Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Апокриф о Еноху према српском препису из Народне библиотеке у Бечу
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Апокриф о Еноху према српском препису из Народне библиотеке у Бечу
Категории:      Сръбски език
BookID:      558
Автори:      Томислав Јовановић
ISBN-10(13):      N/A
Дата на публикуване:      2003
Брой страници:      209
Език:      сръбски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Јовановић, Томислав.  Апокриф о Еноху према српском препису из Народне библиотеке у Бечу. – Археографски прилози, 25, 2003, с. 209-238.