Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Выдов дан. Косово
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Выдов дан. Косово
Категории:      Сръбски език
BookID:      559
Автори:      Георгије Магарашевић
ISBN-10(13):      N/A
Дата на публикуване:      1825
Брой страници:      43
Език:      сръбски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Магарашевић, Георгије. Выдов дан. Косово. – Сербске лЂтописи, 1825, 1 ч., с. 43–50.