Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине
Категории:      Сръбски език
BookID:      564
Автори:      Богољуб Петрановић
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Svjetlost
Дата на публикуване:      1867
Брой страници:      288
Език:      сръбски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Петрановић, Богољуб. Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине. Књ.1. Сараjево, 1867.