Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Сербский летопиc
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Сербский летопиc
Категории:      Сръбски език
BookID:      594
Автори:      Милош Светиħ
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Словима Крал. Всеучилища Пештанеког
Дата на публикуване:      1830
Брой страници:      153
Език:      сръбски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Светиħ, Милош. Сербский летопиc. Частица треħа. Будим, 1830.