Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: In Defence of August Leskien
  PDF Print E-mail
Заглавие:      In Defence of August Leskien
Категории:      Английски език
BookID:      514
Автори:      Jos Schaeken
ISBN-10(13):      N/A
Дата на публикуване:      2004
Брой страници:      417
Език:      английски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Schaeken, Jos. In Defence of August Leskien. – Russian Linguistics, 28 (3), 2004, pp. 417-423.