Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Речник црквенословенскога jезика
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Речник црквенословенскога jезика
Категории:      Справочни издания
BookID:      606
Автори:      Сава Петковић
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Српска манастирска штампария
Дата на публикуване:      1935
Брой страници:      352
Език:      сръбски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Петковић, Сава. Речник црквенословенскога jезика. Сремски Карловци, 1935.