Описания

Псалтир на Димитър

Посещения: 947
Псалтир на Димитър (Псалтир на Димитър Олтарник). 11 век. 145 листа. Глаголически паметник. Открит през 1975 г. по време на ремонт в манастира „Св. Екатерина“ на Синайския полуостров, където се съхранява (сигн. 3/N). Наречен е така въз основа на приписката на първия лист. Ръкописът съдържа текста на всички псалми, молитви, включително и апокрифни текстове (например “Молитва за вълка да не влиза в кошарата”, най-древния славянски лечебник с редки или уникални медицински рецепти, а също така няколко абецедара, от които един глаголически. Представител на късната българска глаголица с един знак за ерова гласна, но с три носовки. Липсва цялостно издание. Описание и снимки у Tarnanidis 1988: 91-100, 192; Marti 1999 (издание на глаголическия абецедар); Добрев 1990: 12-13, 17-20; Добрев, Славова 1995 (част от молитвите); Dobrev 1989-90, Добрев 1990: 13-17; Rosenschon 1994; Велчева 1991, 1999; Добрев, Славова 1995: 66-67 (издания на текста на лекарственика).