Описания

Киевски листове

Посещения: 651
Киевски листове. 10 век, първа половина. Образец на моравската редакция на старобългарския език. Намерени са Йерусалим и са пренесени в Киев, откъдето е и името им. Съдържат 7 страници превод от латински на мисал (требник) и представлява сакремантар – кратки молитви за десет меси. Древната част на ръкописа е дело на двама души, които пишат със старинна, ъгловата глаголица и висящ почерк. Първата страница е писана по-късно с кръгла глаголица (през XI век) и съдържа откъс от Посланието на апостол Павел до римляните (13:11-14, 14:1-4) и Молитва към Богородица. Останалата част от ръкописа е писана от двама души. Днес се съхраняват в Централната научна библиотека на Академията на науките (сигн. ДА /П 328/). Издания: Нiмчук 1983; Schaeken 1987.