Електронни книги

Спомен от Рилския манастир

Посещения: 417

Милетич, Л. Спомен от Рилския манастир: Рилският манастир. Хрисовулът на Царя I Шишман от 1378 г. 21 септ. Най-старото житие на св. Ивана Рилски. Слав. ръкописи в библ. на Рилския манастир. / Любомир Георгиев Милетич. - София : Ст. Атанасов и сие, 1902. – 72 с.