Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Критическы издырвания за историята българска

Венелин, Юрий. Критическы издырвания за историята българска: От прихождението на българите на Тракыйскый полуостров до 968 г. или до покорението но България от Великый Княз Русскый, Светослава : Част І – ІІ / Юрий Венелин.- Земун : Печ. И. К. Сопронов, 1853.
Част І.- 176 с. : с ил.
Част ІІ.- 204 с.

Още статии ...

  1. Аромъне