Поредица "История и книжнина" Print
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover  16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674) - 0   2257
cover  Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   2729
cover  Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   1639
cover  Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти Татяна Славова 0   1802
cover  Владетели и книги Нина Гагова 0   1811
cover  Житие на българския Антихрист Венелин Грудков 0   1639
cover  Младостта на цар Симеон Христо Трендафилов 0   1661
cover  Палеологовият синодик в славянски превод Иван Билярски 0   1391
cover  Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма Ангел Николов 0   1780
cover  Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България Иван Билярски 0   1715