Български език Print
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover  Из Беломорската равнина: Пътни бележки и впечатления Стою Н. Шишков 0   1734
cover  Из новата история на българите в Турция Атанас Шопов 0   1760
cover  Какъ со живели хората въ старо време: (Очерки отъ първобитната култура) Дмитрий Н. Кудрявский 0   1645
cover  Кратка биография на св. Йоан Кукузел, или Скромен принос на изучванието историята на българския народен надпев Петър В. Сарафов 0   1934
cover  Кратка славенска грамматика Партений Зографски 0   1695
cover  Лични дела и спомени по възраждането на солунските братя и серски българи Стефан Салгънджиев 0   1741
cover  Македония и нейните претенденти или Сърбия, Гърция и България за Македония Димитър А. Спиров 0   1859
cover  Миналото: Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 год. Стоян Заимов 0   3646
cover  Националните стремления на народите в Балканския полуостров Густав Вайганд 0   1826
cover  Новобългарска сбирка Райко Жинзифов 0   1640