Български език Print
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover  Из Беломорската равнина: Пътни бележки и впечатления Стою Н. Шишков 0   1508
cover  Из новата история на българите в Турция Атанас Шопов 0   1500
cover  Какъ со живели хората въ старо време: (Очерки отъ първобитната култура) Дмитрий Н. Кудрявский 0   1415
cover  Кратка биография на св. Йоан Кукузел, или Скромен принос на изучванието историята на българския народен надпев Петър В. Сарафов 0   1684
cover  Кратка славенска грамматика Партений Зографски 0   1463
cover  Лични дела и спомени по възраждането на солунските братя и серски българи Стефан Салгънджиев 0   1484
cover  Македония и нейните претенденти или Сърбия, Гърция и България за Македония Димитър А. Спиров 0   1613
cover  Миналото: Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 год. Стоян Заимов 0   3278
cover  Националните стремления на народите в Балканския полуостров Густав Вайганд 0   1595
cover  Новобългарска сбирка Райко Жинзифов 0   1420