Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма Print
Заглавие:      Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма
BookID:      8
Автори:      Ангел Николов
ISBN-10(13):      978-954-92526-9-9
Издател:      ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
Издание:      първо
Брой страници:      156
Език:      Bulgarian
Оценка:      0 
Корица:      cover
Описание:     

Предлаганата монография е посветена на един слабо проучен паметник на старобългарската полемична литература – Повест полезна за латините или как се отлъчиха от православната вяра, което представлява изгубен гръцки полемичен текст от края на ХІ или началото на ХІІ в. Славянският превод е направен непосредствено след възникването на гръцкия оригинал и намира широко разпространение сред южните и източните славяни. Монографията включва изданието на самия текст, проследяването на неговата ръкописна традиция, както и превод на съвременен български език.