Кратка славенска грамматика Print
Заглавие:      Кратка славенска грамматика
BookID:      33
Автори:      Партений Зографски
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Книгопечатница на „Цариградски вестник“
Брой страници:      186
Език:      Bulgarian
Оценка:      0 
Корица:      cover
Описание:     

Партений Зографски. Кратка славенска грамматика. Цариград, 1859.