Апокриф о Еноху према српском препису из Народне библиотеке у Бечу Print
Заглавие:      Апокриф о Еноху према српском препису из Народне библиотеке у Бечу
BookID:      558
Автори:      Томислав Јовановић
ISBN-10(13):      N/A
Брой страници:      209
Език:      Serbian
Оценка:      0 
Корица:      cover
Описание:     

Јовановић, Томислав.  Апокриф о Еноху према српском препису из Народне библиотеке у Бечу. – Археографски прилози, 25, 2003, с. 209-238.