Кирило-Методиевски четения 2015 Print
Заглавие:      Кирило-Методиевски четения 2015
BookID:      622
Автори:      колектив
ISBN-10(13):      978-954-07-4007-2
Издател:      Университетско издателство
Издание:      първо
Брой страници:      268
Език:      Bulgarian
Оценка:      0 
Корица:      cover
Описание:     

Сборникът съдържа 21 статии на участниците в традиционните четения на Катедрата по кирилометодие­вистика, които през тази година бяха посветени на две важни годишнини – 1130 години от кончината на славянския първоучител свети Методий и 35 години от основаването на Катедрата.

Изданието е осъществено с финансовата помощ на НИС при СУ „Св. Климент Охридски“, договор 117/17.04.2015 г., и на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ), който е съорганизатор на събитието.