Аромъне: етнографическо-филологическо-историческо издирване на тъй наречния народ македоно-ромъне или цинцаре Print
Заглавие:      Аромъне: етнографическо-филологическо-историческо издирване на тъй наречния народ македоно-ромъне или цинцаре
BookID:      17
Автори:      Густав Вайганд
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      П. Хр. Генков
Брой страници:      308
Език:      Bulgarian
Оценка:      0 
Корица:      cover
Описание:     

Вайганд, Густав. Аромъне: етнографическо-филологическо-историческо  издирване на тъй наречния народ македоно-ромъне или цинцаре. Прев. от нем. Ср. Данов. Варна, 1899.