Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Категории

На горе

Рецензии

Рецензии

 Горещ

Рецензия от доц. д-р Палмира Легурска  на "Фразата в житията и похвалните слова на св. Патриарх Евтимий Търновски" от Екатерина Дикова

 Горещ

Рецензия от доц. д-р Палмира Легурска на магистърската теза на Иван И. Илиев "Двуезичен речник на житието на Света Петка от Патриарх Евтимий, преведено на латински от Рафаел Левакович"

Рецензия от Милена Лилова на магистърска теза "Борилов синодик. Превод на английски език" на Мария Иванова Тотоманова-Панева

 Горещ

Рецензия от проф. дфн Татяна Славова за книгата на Ваня Мичева "Паратактични отношения в историята на българския книжовен език"

 Горещ

Рецензия от проф. дфн Татяна Славова на книгата на д-р Явор Милтенов "Златоструй: старобългарски хомилитичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване"

 Горещ

Рецензия от доц. д-р Маргарет Димитрова за работата на д-р Гергана Николова

 Горещ

Рецензия от проф. дфн Анна-Мария Тотоманова за книгата на Екатерина Дикова "Фразата в житията и похвалните слова на Св. Патриарх Евтимий Търновски. Изследване"

Рецензия от проф. дфн Анна-Мария Тотоманова за труда на д-р Кирил Първанов Кирилов "Исторически развоя на старобългарските глаголи за движение. Формиране и развитие на видовата деривация"

 Горещ

Реценция от доц. д-р Палмира Легурска за магистърската теза на Иван Петров на тема: "Названията за време в старогръцки и старобългарски"

 Горещ

Рецензия от доц. д-р Палмира Легурска за магистърската теза на Валентина Стефанова на тема "Против маркираността"

 
 
Powered by Phoca Download