Новини

Съобщение

Създадена на Вторник, 13 Ноември 2012 13:15
Посещения: 1094

Информатика, граматика, лексикография

На 30 ноември 2012 г. от 17 ч. в заседателна зала 2 на Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе работна среща на екипа за управление, експертите, обучителите и подбраната целева група по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).