Новини

Климентови четения 2017

Създадена на Четвъртък, 16 Ноември 2017 14:16
Посещения: 600

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на осемнадесетите Климентови четения за млади изследователи.

откриване 9,30 часа, 22 ноември 2017 г., сряда, Ректорат - Заседателна зала 2