Новини

Климентови четения 2018

Създадена на Четвъртък, 16 Ноември 2017 14:16
Посещения: 339

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на деветнадесетите Климентови четения за млади изследователи.

откриване 9,30 часа, 22 ноември 2018 г., четвъртък, Ректорат - Заседателна зала 2