Новини

България между християнството и ересите

Създадена на Четвъртък, 07 Март 2019 14:24
Посещения: 469

logo arianiВ края на 2018 г. между Фонд научни изследвания и СУ "Св. Климент Охридски" беше подписан договор за изпълнението на проект България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски (КП 06-ОПР05/3). Проектът се финансира в рамките на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г., проведен от ФНИ, по обществено предизвикателство Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото в научна област Хуманитарни науки.

Проектното предложение цели изследването на първото преводно антиеретическо произведение в старобългарската книжнина, което е важна част от книжовното наследство на Преславската книжовна школа. Това ще стане с помощта на съвременни лингвистични и ИКТ методи. В средата на март научният екип на проекта ще проведе стартов семинар по проекта, след което ще започне изпълнението на планираните дейности, следвайки програма от 5 работни пакета: