Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

PDF Print E-mail
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover 16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674) - 0   2259
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   2729
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   1639
cover Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти Татяна Славова 0   1802
cover Владетели и книги Нина Гагова 0   1811
cover Житие на българския Антихрист Венелин Грудков 0   1639
cover Младостта на цар Симеон Христо Трендафилов 0   1662
cover Палеологовият синодик в славянски превод Иван Билярски 0   1392
cover Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма Ангел Николов 0   1781
cover Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България Иван Билярски 0   1716