Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

PDF Print E-mail
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover 16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674) - 0   2078
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   2557
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   1485
cover Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти Татяна Славова 0   1626
cover Владетели и книги Нина Гагова 0   1667
cover Житие на българския Антихрист Венелин Грудков 0   1470
cover Младостта на цар Симеон Христо Трендафилов 0   1516
cover Палеологовият синодик в славянски превод Иван Билярски 0   1225
cover Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма Ангел Николов 0   1643
cover Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България Иван Билярски 0   1570