Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Кирило-Методиевски четения 2024

На 21 май 2024 г. за четиридесета поредна година ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения на Катедра „Кирилометодиевистика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тази година Четенията са посветени юбилея на проф. Красимир Станчев и на 160-годишнината от рождението на проф. Ватрослав Облак.

Научното събитие е с начален час 09:00 ч. и ще се проведе в Нова конферентна зала и Втора заседателна зала в Ректората на СУ.

950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник

На 6 декември 2023 г., сряда, в Академична зала 1 на Ректората от 10.00 до 14.00 часа ще се проведе Кръгла маса „950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник“.

Събитието се организира в рамките на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирано от МОН.

Корпус на стенописите от ХVІ век в България

На 19.04.2023 г. от 17 часа ще бъде представен „Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ на Института за изследване на изкуствата на БАН.

„Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ представлява част от един дългогодишен мащабен проект на Института за изследване на изкуствата на БАН, целящ изработването на пълна словесна и образна документация на паметниците на църковната монументална живопис в България. Корпусът излиза от печат в годината, в която ИИИзк чества своята 75-та си годишнина.

Изданието е осъществено с помощта на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и ще бъде представено от чл. кор. Иванка Гергова в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.

Кирило-Методиевски четения 2023

На 25 май 2023 г. за тридесет и девета поредна година ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения на Катедра „Кирилометодиевистика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тази година Четенията са посветени на 90 години от рождението на проф. Ангелина Минчева и на 200 години от излизането на книгата на Йозеф Добровски за Кирил и Методий.

Научното събитие е с начален час 09:30 ч. и ще се проведе в Академична зала 1 на Ректората на СУ.

Подкатегории