Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник

На 6 декември 2023 г., сряда, в Академична зала 1 на Ректората от 10.00 до 14.00 часа ще се проведе Кръгла маса „950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник“.

Събитието се организира в рамките на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирано от МОН.

Корпус на стенописите от ХVІ век в България

На 19.04.2023 г. от 17 часа ще бъде представен „Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ на Института за изследване на изкуствата на БАН.

„Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ представлява част от един дългогодишен мащабен проект на Института за изследване на изкуствата на БАН, целящ изработването на пълна словесна и образна документация на паметниците на църковната монументална живопис в България. Корпусът излиза от печат в годината, в която ИИИзк чества своята 75-та си годишнина.

Изданието е осъществено с помощта на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и ще бъде представено от чл. кор. Иванка Гергова в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.

Кирило-Методиевски четения 2022

На 16 и 17 май 2022 г. за тридесет и осма поредна година ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения на Катедра „Кирилометодиевистика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тази година Четенията са посветени на 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов и на 140 години от рождението на проф. Стоян Романски.

Научното събитие е с начален час 09:30 ч. и ще се проведе в Заседателна зала 1 на Ректората на СУ и онлайн, в Google Meet на следния адрес: https://meet.google.com/eco-bseu-gte

Представяне на юбилейния сборник РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО

Катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Свети Климент Охридски“ най-учтиво ви кани на официалното представяне на юбилейния сборник РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО, посветен на проф. д.ф.н. Татяна Славова.

Церемонията ще се състои в 17.00 часа в петък, 24.02.2023 г. в зала 1 на Софийския университет.

Сборникът ще бъде представен от съставителите.

Очакваме ви!

Подкатегории