Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Програма лятна школа

ПРОГРАМА

ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПАЛЕОСЛАВИСТИКА И МЕДИЕВИСТИКА

Трявна 26.07 – 04.08.2010 г.26.07.
18.00 Официално откриване

27.07.
10.00. Проф.  Александър Наумов (Венеция, Краков) – Библейският текст – модел и материал
14.30. Ст. н. с. II ст. Светлина Николова (КМНЦ, София) – Старобългарският превод на Стария завет

28.07.
10.00. Доц. Надежда Милютенко (СПбГУ, Русия) – Ветхий Завет и апокрифы: Всемирная история в древнерусской культуре
14.30. Проф. Георги Минчев (Лодз) – Терминът 'апокриф' в раннохристиянската и византийско-славянска традиции
Представяне на специалността "Палеославистика и народна култура" в Университета в Лозд (д-р Иван Н. Петров)

29.07.
10.00. Проф. дфн Татяна Славова (СУ) – Библейското Осмокнижие в състава на Архивния хронограф
14.30. Проф. Георги Димитров (СУ) – Историзмът като предизвикателство пред социалните и хуманитарните науки

30.07.
Екскурзия до Арбанаси и Велико Търново

31.07.
10.00. Проф. Тибор Живкович (Институт за история, Белград) – Средновековните исторически съчинения като извори за Балканската история: 1. Ново издание и изследване на Дуклянската хроника; 2. Изворите на Константин Порфирогенит
14.30. Проф. Дмитрий Полывянный (Ивановски държавен университет) – 1. Типология на средновековна православна историография.  2. Течението на време в българското средновековно историописание

01.08.
10.00. Доц. д-р Кирил Максимович (РАН, Москва) – Византийское право в славянских переводах IX - XIII веков
14.30. Доц. д-р Вася Велинова (СУ) – Рецепция на византийските хроники на българска почва

02.08.
10.00. Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова (СУ) – Юлий Африкан и славянската историографска традиция
11.00. Доц. д-р Ростислав Станков (СУ) – Старобългарският превод на Хрониката на Георги Амартол и Хронограф по Великому изложению
14.30. Ст.н.с. II ст. д-р Нина Гагова  (ИБЛ, София) – Определяне произхода на ръкописите (кръгла маса)

03.08.
10.00. Доц. д-р Александър Кьосев (СУ) – Библейски и светски моменти: концептуални модели
14.30. Ст.н.с. II ст. д-р Елена Коцева (СУ) – С. Белчин, Самоковско – книги и книжовност (ХІІІ – ХІV – ХІХ в.)
16.30. Доц. д-р Мария Спасова (ВТУ) – Проблемът  за "стар/нов български  език": формулирането на значението (значенията) на думите в Историческия речник на българския език

18.00. Официално закриване на лятната школа по палеославистика и медиевистика

Лятна школа

Tryavna

Между 26 юли и 4 август 2010 г. в гр. Трявна ще се проведе Лятна школа по палеославистика и медиевистика по проект "История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история". Програмата на лятната школа можете да разгледате тук, а материалите от школата са публикувани тук.

 

 

 

 

 

 

Кръгла маса

Проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания” организира кръгла маса на тема:
Интерактивни методи в историческата лексикология и лексикография
Зала 102 (Големия салон на ИБЕ), бл. 17, БАН, София, бул. „Шипченски проход” 52
28.05.2010 от 10 ч.

Проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" организира кръгла маса на тема "Интерактивни методи в историческата лексикология и лексикография". Презентация на концепцията за исторически речник на българския език можете да разгледате тук.

Кръглата маса ще се проведе на 28.05.2010 г. от 10.00 ч. в зала 102 (големия салон на ИБЕ), бл. 17, БАН, бул. Шипченски проход 52, София.

 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013


Официален старт на поредицата

плакатНа 9 април 2010 г. в зала 1 на СУ "Св. Климент Охридски" бяха представени официално първите три излезли от печат книги от поредицата "История и книжнина": Владетели и книги, Нина Гагова; Житие на българския Антихрист, Венелин Грудков и Младостта на цар Симеон, Христо Трендафилов. Книгите бяха представени от проф. дфн Донка Петканова, ст. н. с. д-р Лиляна Грашева и гл. ас. д-р Ангел Николов.

Подкатегории