Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Кръгла маса

Проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания” организира кръгла маса на тема:
Интерактивни методи в историческата лексикология и лексикография
Зала 102 (Големия салон на ИБЕ), бл. 17, БАН, София, бул. „Шипченски проход” 52
28.05.2010 от 10 ч.

Проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" организира кръгла маса на тема "Интерактивни методи в историческата лексикология и лексикография". Презентация на концепцията за исторически речник на българския език можете да разгледате тук.

Кръглата маса ще се проведе на 28.05.2010 г. от 10.00 ч. в зала 102 (големия салон на ИБЕ), бл. 17, БАН, бул. Шипченски проход 52, София.

 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013


Официален старт на поредицата

плакатНа 9 април 2010 г. в зала 1 на СУ "Св. Климент Охридски" бяха представени официално първите три излезли от печат книги от поредицата "История и книжнина": Владетели и книги, Нина Гагова; Житие на българския Антихрист, Венелин Грудков и Младостта на цар Симеон, Христо Трендафилов. Книгите бяха представени от проф. дфн Донка Петканова, ст. н. с. д-р Лиляна Грашева и гл. ас. д-р Ангел Николов.

Първа работна среща по проекта

22.02.2010 г.
Между 26.02. и 01.03.2010 г. в гр. Хисаря ще се проведе първата работна среща по проекта „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на възгледите за история”, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания”.

Работната среща ще протече под надслов „Проектът „История и историзъм в православния славянски свят” – една година по-късно” и предвижда отчет на реализираните на този етап дейности. В работната среща ще участват както членовете на екипа, така и широк кръг медиависти и компютърни специалисти. Целта на организаторите на работната среща е да получат оценка, идеи и градивни критики за постигнатото до този момент от страна на утвърдени учени. Програмата на срещата можете да видите тук.

Програма

logoПРОГРАМА

Първа работна среща
История и историзъм в православния славянски свят.
Изследване на възгледите за история

26.02

13.20 Отпътуване от стадион „Васил Левски”
15.30 Настаняване в хотел „Августа” – гр. Хисаря

18.00 – 20.00 Вечеря

27.02

7.30 – 10.00 Закуска

Първо заседание
10.00 Откриване на семинара
10.15 А. Тотоманова (Софийски университет). Проектът „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история” – след една година
11.00 Кафе-пауза
11.20 Димитър Пеев (Софийски университет). Дигитализационната програма на проекта „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”
11.40 Дискусия

12.30 – 14.00 Обяд

Второ заседание
14.00 Никола Бажлеков (Прима Софт). Нашият опит по пътя към дигиталната библиотека
14.30 Кафе-пауза
14.40 Петър Петров (Кантек). Системи за дигитализиране и архивиране
15.00 Дискусия

18.00 – 20.00 Вечеря

28.02

7.30 - 10.00 Закуска

Първо заседание
10.00 А. Тотоманова (Софийски университет). Представяне на проекта „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания”
10.40 Мария Ленчева (Научно-изследователски сектор при СУ). Научно-изследователски сектор при СУ – един начин на администриране на научно-изследователски проекти
11.00 Кафе-пауза
11.20 Андрей Бояджиев (Софийски университет). За електронната форма на средновековния български корпус от текстове и речник
11.30 Дискусия

12.30 – 14.00 Обяд

Второ заседание
14.00 Елена Коцева. Допустима ли е употребата на термините „дейността на Печката патриаршия”, „съдържание или състав”, „литургически адрес”
14.40 Иван Билярски (Институт по история, БАН). Новото издание на Бориловия синодик
15.00 Дискусия
15.30 Кафе-пауза
15.50 Архивски хронограф – електронно издание

18.00 – 20.00 Вечеря

01.03

7.30 – 10.00 Закуска
Посещение на Тракийска гробница – Старосел

16.00 Връщане в София

Подкатегории