Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Ново издание на Борилов синодик

Борилов синодик. Второ изданиеВ края на септември 2012 г. излезе новото издание на "Борилов синодик. Издание и превод" от поредицата "История и книжнина".

Първото издание на "Борилов синодик. Издание и превод" се превърна в бестселър - номер 25 в годишната класация за 50-те най-продавани книги за 2011 г. на книжарница "Български книжици".

„... новото издание на Бориловия синодик е отличен инструмент за бъдеща работа с текста.

Авторите обсъждат не само появата на преписите, тяхното съдържание и правописните им и палеографски особености, но и публикуват всички приписки, които също дават информация за по-късната история на ръкописите.

... надеждата на авторите, че тяхната работа ще създаде нов стимул за изучаване на текста е осъществена.“

Жан Миколай Волски. Лодз
Studia Ceranea, 1, 2011

Новото издание е точно копие на изданието от 2010 г., но с по-голям формат и с луксозна твърда корица.

 

Представяне на книга

ПОКАНА

Корица сборникНа 19 юли 2012 г., 18:30 часа, в село Лозен, Национален учебен център на БЧК, зала "Добруджа" в рамките на Летния семинар по българистика, ще се състои премиера на СЛОВЕСА ПРѢЧЮДНАꙖ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев.

Заповядайте!

Заключителна конференция

Заключителна конференция

Final ConferenceНа 15.12.2011 г., от 9,30-18,30 ч. в Заседателна зала No.1 на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе заключителната конференция по проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фон на Европейския съюз.

Конференцията протече под формата на четири заседания, на които бяха представени лекции, последвани от дискусии. Програмата на конференцията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

Заключителна конференция

Заключителна конференция

Final ConferenceНа 15.12.2011 г., 9,30-18,30 ч. в Заседателна зала No.1 на СУ "Св. Климент Охридски" ще се състои заключителната конференция по проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фон на Европейския съюз.

Конференцията ще протече под формата на четири заседания, на които ще бъдат представени различни лекции, последвани от дискусии. Програмата на конференцията можете да изтеглите от тук.

Подкатегории