Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описи на дигитални копия

Описи на дигитални копия (34)

Опис на дигитални копия на славянски ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека

Четвъртък, 26 Юни 2014 00:00

Хърватска хроника

Петък, 27 Юни 2014 00:00

Асеманиево евангелие

Четвъртък, 10 Юли 2014 00:00

Изборно евангелие

Четвъртък, 10 Юли 2014 00:00

Четириевангелие

Четвъртък, 10 Юли 2014 00:00

Изборно евангелие

Четвъртък, 10 Юли 2014 00:00

Четириевангелие (фрагмент)

Четвъртък, 10 Юли 2014 00:00

Псалтир с последование

Четвъртък, 10 Юли 2014 00:00

Служебник – свитък

Страница 1 от 3