Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описи на дигитални копия

Описи на дигитални копия (34)

Опис на дигитални копия на славянски ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека

Четвъртък, 26 Юни 2014 03:00

Хърватска хроника

Петък, 27 Юни 2014 03:00

Асеманиево евангелие

Четвъртък, 10 Юли 2014 03:00

Изборно евангелие

Четвъртък, 10 Юли 2014 03:00

Четириевангелие

Четвъртък, 10 Юли 2014 03:00

Изборно евангелие

Четвъртък, 10 Юли 2014 03:00

Четириевангелие (фрагмент)

Четвъртък, 10 Юли 2014 03:00

Псалтир с последование

Четвъртък, 10 Юли 2014 03:00

Служебник – свитък

Страница 1 от 3