Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Важно съобщение!

Logo Informatics ProjectПроектът „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОМН набира участници в целевата група: докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Изисквания към кандидатите:

Съответствие с целевите групи на схемата за безвъзмездна финансова помощ: кандидатите следва да са докторанти, постдокторанти, специализанти или млади учени по смисъла на действащото в Р България законодателство.

Предимство имат следните кандидати:

  1. с интереси в областта на палеославистиката и компютърната лингвистика;
  2. с опит в морфологично разпознаване на словоформи в средновековни славянски текстове, изготвяне на речникови статии, разчитане и набор на средновековни славянски писмени паметници, изготвяне на библиографски списъци и показалци.

Тези обстоятелства се доказват чрез списък с публикации, автобиография и други документи по преценка на кандидата.

Комисията си запазва правото да провери приносите на кандидатите към други научноизследователски или образователни проекти, за да установи степента на мотивираност и/или уменията за работа в екип на съответният кандидат.

Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път: чрез изпращане на анкетни карти на електронен адрес . Анкетната карта можете да изтеглите от тук.

Краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 1.11.2012 г.

Ново издание на Борилов синодик

Борилов синодик. Второ изданиеВ края на септември 2012 г. излезе новото издание на "Борилов синодик. Издание и превод" от поредицата "История и книжнина".

Първото издание на "Борилов синодик. Издание и превод" се превърна в бестселър - номер 25 в годишната класация за 50-те най-продавани книги за 2011 г. на книжарница "Български книжици".

„... новото издание на Бориловия синодик е отличен инструмент за бъдеща работа с текста.

Авторите обсъждат не само появата на преписите, тяхното съдържание и правописните им и палеографски особености, но и публикуват всички приписки, които също дават информация за по-късната история на ръкописите.

... надеждата на авторите, че тяхната работа ще създаде нов стимул за изучаване на текста е осъществена.“

Жан Миколай Волски. Лодз
Studia Ceranea, 1, 2011

Новото издание е точно копие на изданието от 2010 г., но с по-голям формат и с луксозна твърда корица.

 

Представяне на книга

ПОКАНА

Корица сборникНа 19 юли 2012 г., 18:30 часа, в село Лозен, Национален учебен център на БЧК, зала "Добруджа" в рамките на Летния семинар по българистика, ще се състои премиера на СЛОВЕСА ПРѢЧЮДНАꙖ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев.

Заповядайте!

Заключителна конференция

Заключителна конференция

Final ConferenceНа 15.12.2011 г., от 9,30-18,30 ч. в Заседателна зала No.1 на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе заключителната конференция по проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фон на Европейския съюз.

Конференцията протече под формата на четири заседания, на които бяха представени лекции, последвани от дискусии. Програмата на конференцията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

Подкатегории