Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Съобщение

IGL project logoНа 20 април 2013 г. в заседателна зала 2 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10.30 ч. ще се проведат два семинара по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

  1. Семинар по създаване на електронни речникови статии,
    проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и проф. дфн Татяна Славова.
  2. Семинар по изработване на електронни диахронни корпуси,
    доц. д-р Маргарет Димитрова.

Тържествено откриване

HorugvaНа 14.02.2013  г. от 11,30 ч. в Аулата на СУ "Свети Климент Охридски"  ще се състои

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

НА ЧЕСТВАНИЯТА ПО СЛУЧАЙ 1150 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО

НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

И МОРАВСКАТА МИСИЯ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

 

Инициативата се провежда под патронажа и с участието на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

Съобщение

IGL project logoНа 20 декември 2012 г. в зала 218 на блок 25А на БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии от 16.00 ч. ще се проведе семинар по електронно анотиране на текстове по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

Лектори на семинара са доц. д-р Петя Осенова и доц. д-р Кирил Симов.

ПОКАНА

Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски" ви кани на публична лекция на тема "Глаголица - кирилица - латиница: транскрипция и транслитерация".

Лекцията ще се изнесе от проф. Роланд Марти от Саарския университет, Германия, почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“ и гост на Факултета по славянски филологии по програмата за преподавателска мобилност „Еразъм“.

Oчакваме ви на 13.12.2012 г.  от 17.15 часа в 124 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски".

Подкатегории