Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Четвъртък, 04 Декември 2014 02:00

Ватикански палимпсест Избрана

Оценете
(1 глас)

Допълнителна информация

 • Име на ръкописа: Ватикански палимпсест
 • Други наименования:

  Изборно евангелие

 • Сигнатура: Vat. gr. 2502
 • Инвентарен номер: 27 (СУ)
 • Подвързия: библиотечна (ватиканска)
 • Брой листове: 139 л.
 • Материал: пергамент
 • Размери на листовете: 210 x 155 мм
 • Размери на текстовото поле: 170 x 110/120 мм; 160/165 х 95/100 мм (старобългарски текст)
 • Писачи: 2 (старобългарски текст)
 • Колони на страница: 1
 • Редове на страница: 22-23; 25 (старобългарски текст)
 • Тип писмо: кирилица, старинен устав с лек наклон надясно (показва известна близост с писмото на Савината книга); глаголица на л. 22б, 77б, 111б
 • Украса: в старобългарската част: плетенични лентовидни заставки на л. 5б, 26а, 27а, 37б, 53а, 53б, 72а, 83а, 88а, 95б, 100а; инициали от две разновидности – двойноконтурни, запълнени с цвят и двойноконтурни, запълнени с плетеничен орнамент, маркиращи всяко четиво, като някои са с много големи размери
 • Правопис: двуеров, двуюсов
 • Кратко съдържание:

  кратко изборно евангелие (от т. нар. съботно-неделен тип); освен четирите основни синаксарни цикли и месецослова, съдържа 12-те страстни евангелия и Утринните възкръсни евангелия; в долния слой на част от листовете се открива гръцки палимпсест и евентуално още един славянски (кирилски)

 • Колофон:
 • Приписки:
 • Датировка: X в.
 • История на ръкописа:

  няма данни; предполага се, че евангелието е писано в югозападните български предели; листовете от кирилския ръкопис са били използвани вторично за гръцки ръкопис, също изборно евангелие, с вероятна датировка ХІІ в.; за славянския текст пръв споменава П. Николополус, а първата публикация за ръкописа прави Трендафил Кръстанов през 1982 г.; изказано е предположение, че старобългарският ръкопис не е напускал региона на своето създаване до вторичното му използване

 • Библиография:

  Джурова, Аксиния, Красимир Станчев, Марко Япунджич. Опис на славянските ръкописи във Ватиканската библиотека. София: „Свят“, 1985, с. 196-201; Кръстанов, Т., А.-М. Тотоманова, И. Добрев. Ватиканско евангелие. Старобългарски кирилски апракос от Х в. в палимпсестен кодекс  Vat. Gr. 2502. София: CIBAL, 1996; Джурова, Аксиния. Украсата на Ватиканския кирилски палимпсест Vat. gr. 2502. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2002 (Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, 16).

Прочетена 1078 пъти