Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Мустакови братя. Болгарска грамматика

Неофит Рилски, Мустакови братя. Болгарска грамматика. / Cега перво сочинена от Неофита П.П. сущаго из священия обители Рилския за употребление на славеноболгарските училища ; А на свят издана от любородните предстоятели за болгарското просвещение г. братия Мустакови, жители букурещкия, с иждивението на общото новосоставлено в Габрово училище. / Неофит Рилски, Братя Мустакови. - Крагуевац : Княжеско – Сербской типографии, 1835. - 212 с.