Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа

Неофит Рилски. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Сега ново преведенный от славенский на болгарский язык от Неофита, иеромонаха Рылца. Издание трето. / Неофит Рилски. -  Лондон, 1859. - 492 с.