Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Македония и нейните претенденти или Сърбия, Гърция и България за Македония

Спировъ, Дим. А. Македония и нейните претенденти или Сърбия, Гърция и България за Македония / Дим. А. Спировъ .- София : Печ. Либералний клубъ, 1890 .- 68 с.