Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Български прикаски и вѣрования съ прибавление на нѣколко Македоновлашки и Албански

Шапкарев, К. А. Български прикаски и вѣрования съ прибавление на нѣколко Македоновлашки и Албански. Ч. 2 : Простонародна българска философия… / Кузман Шапкарев. – София : Либералний клуб, 1892 и 1894. – 601 с.