Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Prijevod 3,8 'Knjige o Jobu' u hrvatskoglagoljskim rukopisima

Zaradija, A. Prijevod 3,8 'Knjige o Jobu' u hrvatskoglagoljskim rukopisima. // Slovo, 39-40, 1990. -  pp. 127-130.