Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на книги

ПОКАНА

ПоканаНа 01.12.2010 г., 17,30 ч. екипът на проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история“ организира официалното представяне на две книги от поредицата "История и книжнина", която се издава от проекта. Книгите, които наскоро излязоха от печат са:

  1. Борилов синодик. Издание и превод, И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски
  2. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти, Татяна Славова

Книгите ще бъдат представени от акад. проф. дин Васил Гюзелев и чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев.

Мястото на провеждане е Студентска читалня  на Университетска библиотека на СУ "Св. Климент Охридски".

Проектът се финансира от Националния фонд за научни изследвания към МОМН.