Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лекции

Представяне

LogoЕкипът на проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" (BG051PO001-3-3-04/0011/28.08.2009) кани всички заинтересовни да посетят следните лекции:

 

01.12.2010 г., 15.00 ч.
Огледална зала, Северно крило на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"

Плакат 1Сборникът Судац (Софийски препис, ХVІІ в.) в светлината на лексикално-текстологическите проблеми на южнославянските правни паметници

Д-р Ани Кемалова

Убежища на вярата. Църквата и съборът в съчиненията на Марсилио от Падуа и Уилям от Окам

Д-р Мартин Осиковски

10.12.2010 г., 10.00 ч.
Зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"

Плакат 2Префиксната перфективация в историята на българския език

Д-р Кирил Първанов

Словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин от ХVІІ в.

Д-р Лъчезар Перчеклийски

15.12.2010 г., 10.00 ч.
Огледална зала, Северно крило на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"

Плакат 3Трудности при анотацията на диахронни корпуси (с оглед на морфологичния анализатор и тагер за диахронни текстове)

Д-р Цветана Димитрова

Речник-индекс на словата на авва Доротей (по ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин

Д-р Камен Димитров

 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013