Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лятна школа

pokana_shkola_pamporovo

Между 1 и 14 август 2011 г. в к-с Пампорово ще се проведе Лятна школапо интерактивни методи за изследване на историческото словно богатство по проект BG051PO001-3.3-04-0011"Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 на Европейския социален фонд и Република България. Програмата и материалите от лятната школа можете да разгледате тук.