Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

ПОКАНА

Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски" ви кани на публична лекция на тема "Глаголица - кирилица - латиница: транскрипция и транслитерация".

Лекцията ще се изнесе от проф. Роланд Марти от Саарския университет, Германия, почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“ и гост на Факултета по славянски филологии по програмата за преподавателска мобилност „Еразъм“.

Oчакваме ви на 13.12.2012 г.  от 17.15 часа в 124 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски".