Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Съобщение

IGL project logoНа 20 декември 2012 г. в зала 218 на блок 25А на БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии от 16.00 ч. ще се проведе семинар по електронно анотиране на текстове по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

Лектори на семинара са доц. д-р Петя Осенова и доц. д-р Кирил Симов.