Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на „Пътят на светлината“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Държавният културен институт към Министъра на външните работи на Р България имат удоволствието да Ви поканят напремиерата на документалния филм

„ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА“

Филмът разказва за приноса на България в културата на Европа и е изработен по Националната научна програма
Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, в която СУ е водещ партньор.

Прожекцията ще се състои на 25.06.2021 г. от 18 до 20 часа в литературен клуб „Перото“.
След това ще бъдат представени последните издания, финансирани по Националната научна програма.